به گزارش افکارنیوز،

 مجمع عمومی بانک مرکزی که همانند سایر مجامع باید تیرماه برگزار شود، امسال با تاخیر بسیار و در آخرین هفته بهمن ماه برگزار می‌شود.

مجمع سال گذشته بانک مرکزی نیز آذرماه برگزار شد اما امسال برگزاری مجمع به ابهام تبدیل شده بود.

صورت‌های مالی بانک مرکزی شنبه هفته آینده با حضور رئیس جمهور بررسی خواهد شد.