به گزارش افکارنیوز،

 این قطار 14 روز پیش با 32 کانتینر حامل کالاهای تجاری از ایستگاه راه آهن شهر 'یی وو' در استان 'جه جیانگ' واقع در شرق چین حرکت کرد و برای نخستین بار با عبور از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان از مسیر سرخس وارد ایران شد.

این نخستین قطار ترانزیتی است که چین را به ایران و خاورمیانه متصل کرده و در آینده قرار است قطارهای ترانزیتی این مسیر از طریق پایانه ریلی اینچه برون وارد خاک ایران شوند.

انتظار می رود با راه اندازی این قطار فعالیت تجاری و ترانزیتی از طریق خطوط ریلی با احیای راه ابریشم و سهم تجارت خارجی چین، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهار راه ارتباطی و مسیری مطمئن بین شرق دور و آسیای میانه به خاورمیانه و اروپا قرار گرفته است و چشم انداز قابل توجهی در زمینه توسعه حمل و نقل ریلی وجود دارد.

راه اندازی کریدور راه ابریشم ریلی از گذشته از سیاست های شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده است و با انعقاد توافق سه جانبه بین ایران، ترکمنستان و قزاقستان نخستین قطار این مسیر به صورت آزمایشی صبح امروز (دوشنبه) وارد ایستگاه راه آهن تهران شد.