نخستین قطار ترانزیتی راه ابریشم پس از طی ۱۰ هزار و ۳۹۹ کیلومتر از کشور چین وارد ایستگاه راه آهن تهران شد. انتظار می رود با راه اندازی این قطار فعالیت تجاری و ترانزیتی از طریق خطوط ریلی چین، ترکمنستان، قزاقستان و ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند.

کد خبر: 488594