عليرغم تلاشهاي صورت گرفته براي متقاعد كردن پارچه فروشان به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي اعضاي اين صنف تمايلي به اجراي آن از خود نشان نميدهند و همچنان بازار در حالت نيمه تعطيل به سر ميبرد.

به گزارش فارس، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای پارچه فروشان همچنان با چالش مواجه است.
علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد و توافقات صورت بین دولت، مجلس و اتحادیه پارچه فروشان، برخی اعضای این صنف همچنان از اجرای این قانون سر باز می‌زنند.

امرور بازار پارچه فروشان همچنان در حالت نیمه تعطیلی به سر می‌برد. طی روز جاری همانند روزهای گذشته اکثر مغازه‌های طاقه فروش تعطیل، برخی باز و بعضی دیگر نیمه تعطیل بود.

مشاهده خبرنگار فارس از بازار حاكي است، نه تنها اين افراد از جزئيات اجراي اين قانون اطلاع كافي ندارند، بلكه از توافقات صورت گرفته در چند روز اخير توسط اتحاديه و دولت هيچ گونه اطلاعي ندارند.