شبکه خبر نوشت: پس از اينكه صاحب خانه ها واحدهاي مسكوني خود را به جاي رهن اجاره دادند و تغييرات اخير بازار سكه را ديدند با پشيماني تمام سعي در فسخ قرارداد و تبديل آن به رهن براي سرمايه گذاري در بازار سكه دارند.

چند روز بیشتر تا بازگشایی مدارس نمانده است و در این بین مستاجرانی هستند که تاکنون برای ثبت نام و تحصیل فرزندانشان نقل و انتقالاتی را انجام خواهند داد و در این راستا صاحب خانه ها هم به تکاپو افتاده اند که از این فرصت باقی مانده برای رهن یا اجاره واحد مسکونی خود اقدام کنند.

در این بین در دور اول نقل و انتقالات که در زمان پایان امتحانات دانش آموزان(خرداد) اتفاق افتاد عده ای از صاحب خانه ها به علت آنکه سود سپرده های بانکی کاهش یافته بود تمایلی به رهن کامل واحد مسکونی خود نداشتند و از این رو بود که نرخ اجاره بها افزایش چشمگیری یافت به عنوان مثال اگر رهن کامل یک واحد ۵۰ میلیون تومان بود اکثر صاحب خانه ها این رقم را تبدیل به ۱۰ میلیون رهن و ۱ میلیون ۲۰۰ و یا ۲۰ میلیون و ماهی ۹۰۰ هزار تومان کردند که اکنون با گذشت ۲ ماه از آن زمان و نگاهی به بازار اطراف خود پشیمان به نظر می رسند.

مراجعه خبرنگارما به برخی از بنگاه های مسکن نشانگر این است که بسیاری از صاحب خانه ها با مراجعه به بنگاه خواستار لغو قرارداد و تبدیل وضعیت اجاره به رهن هستند.

امین یکی از مشاوران املاک غرب تهران می گوید: صاحب خانه ای ۴۰ روز پس از عقد قرارداد به بنگاه آمد و گفت: اگر امکان دارد قرارداد از رهن و اجاره به رهن کامل تغییر کند علت را که پرسیدم پس از کمی مکثگفت اگر پول رهن کامل را ظرف این مدت در بازار سکه سرمایه گذاری کرده بودم اکنون ۲ برابر همان رقم را سود کرده بود و چون پول مستاجر یکسال نزد من می ماند حتی بیشتر هم می توانستم سود کنم.

این بنگاه املاک گفت: حتی این دسته از صاحب خانه ها حاضرند مبلغی را که تاکنون مستاجر کرایه داده پس دهند و قراردادشان به رهن کامل تبدیل شود.

یکی از مالکین که خود را مجید معرفی می کند و برای اجاره واحد خود آمده است می گوید: به هیج وجه حاضر نیست ملک خود را به جز رهن کامل اجاره دهد و معتقد است اگر مبلغ رهن واحد خود را که حدو ۳۵ میلیون تومان است در سکه سرمایه گذاری کند تا یکسالی که پول مستاجر دست اوست می تواند چندین برابر سود کند و حتی این باور را دارد که در این یکسال شاید ۳۵ میلیون را بتواند به ۵۰ میلیون برساند.

او می گوید اجاره ای را که می گیریم با هزینه های بالا سریع خرج می شود و هیچ چیز آن پس انداز نمی شود ولی اگر سکه بخریم و یکسال نگه داریم می توانیم به سود چند برابری دست پیدا کنیم.

حال با این نگرش جدیدی که بسیاری از صاحب خانه ها در طی چند روز گذشته به آن روی آورده اند و اعتقاد دارند که بازار سکه بسیار می تواند به آنها سود آوری داشته باشد باید منتظر تغییر رویه وضعیت اجاره ها و تبدیل آن به رهن باشیم و این تغییر شاید دیگر مستاجر را راضی نگه ندارد چونکه بسیاری از مستاجران هم بر این باورند که اگر به جای اینکه پول پیش به صاحب خانه ها بدهند اجاره بدهند و خودشان در بازار سکه سرمایه گذاری کنند سودمندتر است.

یک خانم مستاجر که برای اجاره کردن آپارتمان آمده بود و متوجه مصاحبه ما با صاحب خانه ها شد هم گفت: من هم تصمیم ندارم واحد رهنی پیدا کنم، علت را که پرسیدیم گفت: پول نقدی که در دست دارم برای خرید سکه خواهم داد و حتی اگر ماهی یکی از همان سکه ها رابفروشم و اجاره بدهم تا سال دیگر علاوه بر اینکه چیزی از جیب نپرداخته ام کلی هم سرمایه ام افزوده شده پس از هر دو طرف سود کرده ام.