به گزارش خبر آنلاین، سیدشمس الدین حسینی افزود : ضریب جینی از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۸۳ به کمتر از ۳۸ درصد در پایان سال ۱۳۸۹ رسید (کاهش ضریب جینی به معنی بهبود عدالت در توزیع درآمد است).

وی گفت: هدفمند کردن یارانه ها به دلیل بهبود توزیع درآمد درمیان دهکها و توزیع منابع در مناطق، بی تردید با سرعتی بیش از پیش شاخص های توزیع درآمد را بهبود خواهد بخشیده است.

حسینی افزود: در مجموع آهنگ پیشرفت و حرکت به سوی عدالت، در عرصه اقتصاد شتاب گرفته است و تلاش خواهیم کرد با تکمیل سیاستها و اقدامات، بر مشکلاتی چون تورم و بیکاری فایق آییم و با افزایش بهره وری، کارآمدی و بهبود تخصیص منابع و توزیع درآمد و ثروت به اهداف ایران در افق ۱۴۰۴ دسترسی پیدا کنیم.

وزیر اقتصاد بر تعامل فعال و هوشمندانه با اقتصاد خارج تاکید کرد و گفت: نزدیک سه سال است که بحرانی اقتصادی فراگیر علاوه بر اقتصادهای ملی جهان، جریانهای سرمایه و تجارت بین المللی را منقبض کرده است و آمریکا و اتحادیه اروپا دست به تحریم(به زعم خودشان فلج کننده) ایران زده اند اما نگاهی به سه جریان ترانزیت، تجارت خارجی و جذب سرمایه خارجی در ایران امید بخش است.

وی گفت: ۱۱۱ کشور کالاهای خود را از مسیر ایران به ۸۹ کشور ترانزیت می کنند و پارسال ارزش ترانزیت از کشور ۳۳ درصد رشد کرد و در چهار ماهه اول نیز ترانزیت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته است.

حسینی افزود : جذب سرمایه خارجی نیز در ایران چشمگیر بوده است و در دو سال گذشته که جریان سرمایه خارجی در جهان حدود ۳۰ درصد کاهش داشت ، جذب سرمایه خارجی در ایران ۱۲۴ درصد رشد کرد.