به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیرعامل بانک مسکن در نشست مطبوعاتی گفت: دریافت این میزان تسهیلات خواسته انبوه سازان است اما به هرحال هر گونه پرداخت تسهیلات بانک مسکن با مجوز بانک مرکزی صورت میگیرد و اگر بانک مرکزی پرداخت این میزان تسهیلات را مصوب کند ما آماده پرداخت آن هستیم .

قدرت‌ الله شریفی از ثبات سقف اوراق حق تقدم و مسکن جوانان خبر داد و افزود: سقف اوراق حق تقدم مسکن بدون هیچ تغییری همان ۲۰ میلیون تومان است.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: سقف وام مسکن جوانان نیز بدون هیچ تغییری در سال ۹۰ بیش از ۶۰ میلیون تومان است. به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیرعامل بانک مسکن در نشست مطبوعاتی گفت: دریافت این میزان تسهیلات خواسته انبوه ‌سازان است اما به هرحال هر گونه پرداخت تسهیلات بانک مسکن با مجوز بانک مرکزی صورت می‌گیرد و اگر بانک مرکزی پرداخت این میزان تسهیلات را مصوب کند ما آماده پرداخت آن هستیم.

قدرت‌ الله شریفی از ثبات سقف اوراق حق تقدم و مسکن جوانان خبر داد و افزود: سقف اوراق حق تقدم مسکن بدون هیچ تغییری همان ۲۰ میلیون تومان است.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: سقف وام مسکن جوانان نیز بـدون هیچ تغییری در سال ۹۰ بیش از ۶۰ میلیون تومان است.