به گزارش ايرنا،'محمدرضا رحيمي' پس از تشكيل پانزدهمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و كوبا اظهار داشت:در پانزدهمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و كوبا پنج سند همكاري در زمينه هاي مختلف به امضا رسيد.
به گفته وی این اسناد در زمینه های صنعت، معدن، انرژی، بانکی، بازرگانی، بهداشتی، کشاورزی، راه و بهداشت و درمان بود به امضای وزیران اقتصاد و دارایی، نیرو، صنعت و معدن و تجارت ایران و طرف های کوبایی رسید.
همچنین موافقت نامه هایی در زمینه بیمه و بیمه های تکمیلی و اموزش نیروهای انسانی کوبا به امضا رسید.
همکاری در زمنیه کشتی رانی، تجارت، آب و آبرسانی، احداثکارخانجات آرد سازی، لبنیات، استحصال اتانول از نیشکر، همکاری های معدنی در بخش طلا، نقره، سرب، نیکل و شبکه های برق رسانی، تعمیر و بازسازی سدها و کانال ها از دیگر موارد توافق مقامات دو کشور است.
ساخت واکسن و دارو، تجهیزات پزشکی، دستگاههای حفاری، چاه آب شیرین کن، کنتور آب و برق، ماشین الات کشاورزی و خدمات فنی مهندسی نیز از دیگر موارد یادداشت تفاوهم های تهران - کوبا است.
وی افزود: در زمینه همکاری های پارلمانی نیز در دیداری که با رئیس مجلس کوبا انجام شد قرار شد گروه پارلمانی دو کشور به زودی تشکیل و رئیس مجلس ان به دعوت رئیس مجلس ایران به تهران سفر کند.
معاون اول رئیسج مهوری افزود دو کشور انقلابی ایران و کوبا در مجامع بین اململی و مناطق خود مخواضع بسیار هماهنگ و خوبی دارند و نقش مهمی در سطح جهان برعهه دارند.
به گفته وی در دیدار با رئیس جمهور کوبا درباره همه مسائل بین دو کشور گفت و گو شد و نکات مثبتی در آن مطرح شد.
رحيمي افزود قرار است لايران در نمايشگاه كوبا كه به زودي برگزار مي شود شركت كرده و پس از آن هيات هاي ايراني و كوبايي در جمهوري اسلامي ايران در خصوص توافقات به عمل امده ديدار و گفت و گو كنند.