به گزارش افکارنیوز،

پس از بررسی نهایی از سوی کمیته تدوین دستورالعمل فروش واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی این دستورالعمل به آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارائه شد که از سوی آخوندی تائید و ابلاغ شده است.

بنابراین گزارش، اگرچه قرار بود این دستورالعمل در اواخر بهمن‌ماه سال جاری ابلاغ شود اما ایراداتی که اتفاقاً ایراداتی اساسی و دارای ابهام بود باعث شد تا ابلاغ این دستورالعمل به تأخیر بیافتد.

در دستورالعمل جدید شرط 5 سال سکونت و شرط مالکیت شخصی (استعلام از ثبت) حذف شده و چنانچه بعد از یک ماه متقاضی برای پروژه‌ها نیامد شرط فرم «ج» و متاهل بودن نیز حذف خواهد شد.

اتفاقاً یکی از ایرادات اساسی در دستورالعمل جدید حذف شدن فرم «ج» و متأهل بودن است چرا که اگر شرط تأهل حذف شود ممکن است تبعات اجتماعی داشته و واحدهای مجردی موجب سلب آسایش خانوارهای ساکن شود.

حذف شرط تأهل همچنین برخلاف سیاست‌های کلان برای تشویق ازدواج جوانان است  و با برنامه‌های افزایش جمعیت نیز همخوانی ندارد.

بنابراین گزارش، پس اگر قرار است این واحدهای مسکونی به مجردها تحویل شود باید از آنها تعهد گرفته شود که لازمه تحویل واحدهای مسکونی مزبور ازدواج باشد.

یکی دیگر از ایرادات مهم به همین حذف شرط تأهل این است که مجرد بودن آیا شرط سنی نمی‌خواهد؟ چرا که برخی از افراد هستند که می‌توانند برای فرزندان خود که سن پایین‌تر از 15 سال هم دارند این واحدها را خریداری کنند.