به گزارش افکارنیوز،

 قیمت مسکن مناطق مختلف به شرح زیر است:

 

مکان

متراژ

قیمت کل

مجیدیه

100

3,250,000

ستارخان

105

320,000,000

میرعماد

105

1,050,000,000

تهرانپارس

107

577,800,000

مرزداران

110

660,000,000

تهرانپارس

103

700,400,000

مجیدیه جنوبی

104

520,000,000

مجیدیه جنوبی

100

500,000,000

جردن - ولیعصر

100

1,100,000,000

جردن - مدرس

100

750,000,000

تهرانپارس

110

310,000,000

جردن

100

750,000,000

شهرک راه آهن

103

360,500,000

پیروزی

106

636,000,000