به گزارش افکارنیوز،

 متن به همراه تصویر کامل مصوبه دویست‌و پنجاه‌و‌چهارمین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 1395 بدین شرح است.

بر اساس این گزارش،حداقل حقوق کارگران که در سال 94، مبلغ 712 هزارو 425 تومان بود با افزایش 14 درصدی، به 812165 تومان در سال 95 افزایش می‌یابد؛ به عبارت دیگر حداقل مزد در سال 1395 روزانه 27 هزارو 722 ریال تعیین شد.

براساس این گزارش، همچنین در این نشست، حق مسکن بدون تغییر همان 20 هزار تومان، بن کارگری 110 هزار تومان بدون تغییر و پایه سنوات نیز همان ماهانه رقم 30 هزار تومان باقی ماند که روزانه هزار تومان محاسبه خواهد شد.

* جدول تغییرات مزد سال 95 کارگران

بسته کامل حقوق 1395 کارگران سراسر کشور
عنوان رقم به تومان
حداقل پایه ماهانه 812.165
بن نقدی 110.000
حق مسکن 20.000
حق پایه سنوات «روزانه» 1.000
حق اولاد/ تک فرزند 81.216
حق اولاد/ 2 فرزند 162.432
مجموع حداقل دریافتی کارگران مجرد 972.165
مجموع حداقل دریافتی متاهل 1 فرزند 1.053.381
مجموع حداقل دریافتی متاهل 2 فرزند 1.134.597

* تصویر مصوبه

 

 

به گزارش فارس، طبق قانون، حق اولاد تنها به 2 فرزند خانوار تعلق می‌گیرد و در صورتی که کارگران دارای فرزندان بیشتری باشند، مبلغ جدیدی به آنها اضافه نمی‌شود.