به گزارش افکارنیوز،

 سید کمال تقوی نژاد با بیان اینکه قانون جدید مالیات‌های مستقیم تغییرات بنیادی داشته است گفت: یکی از عمده‌ترین تغییرات قانون مالیات‌ها در بخش مالیات بر ارث است که به منظور تکریم مودیان مالیاتی و سهولت فرایند دریافت مالیات صورت گرفته است.

 

وی با اشاره به اینکه در قانون سابق محاسبه مالیات بر مبنای زمان فوت متوفی بوده است که این مبلغ مشکلات بسیاری ایجاد می‌کرد افزود: با توجه به اصلاحیه اخیر قانون تا زمانی وراث نسبت به انتقال ماترک به خود  یا دیگران اقدام نکنند مالیاتی وصول نخواهد شد این در حالی است که اموال و دارایی‌های متولی با توجه به نوع و ماهیتشان صرفا در زمان تحویل یا انتقال حذف مقررات ماده 17 قانون مشمول مالیات است.

 

تقوی نژاد در خصوص یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات بر ارث که در ساماندهی بازار پول موثر است تصریح کرد: سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز برای وراث طبقه اول به میزان سه درصد مشمول مالیات است ولی این امر برای سپرده‌های نزد موسسات غیرمجاز به نرخ ده درصد مشمول مالیات است.

 

وی اضافه کرد: در خصوص مالیات املاک معادل یک و نیم برابر نرخ مذکور در ماده 59 قانون به ماخذ ارزش معاملاتی یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و همچنین در مورد سهام سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخ‌های مذکور در مقررات تبصره یک ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون طبق مقررات مذکور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث مشمول مالیات است.

 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در صورتی که ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اموال و دارایی‌ها نسبت به دیون محقق و هزینه‌های مذکور در زمان تحویل و انتقال مشمول مالیات است.

 

وی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 26 قانون گفت: کسر دیون محقق متوفی هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف عادت و واجبات مالی و عبادی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز  شده در اظهارنامه امکان‌پذیر است بنابراین باید در موارد تسلیم اظهارنامه کلیه ماترک متوفی به ارزش روز زمان فوت اظهار شوند.

 

تقوی نژاد در خصوص گواهی مالیات بر ارث اظهار کرد: اشخاص موضوع ماده 34 قانون مالیات‌ها از جمله بانک‌ها ادارات ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی نهادهای عمومی غیردولتی شرکت‌ها صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور برای تحویل و انتقال اموال و دارایی‌ها متوفی به نام وراث یا سایر اشخاص می‌بایست گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات بر ارث را از اداره امور مالیاتی دریافت کنند.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای اخذ گواهی ماده 34 قانون ارائه گواهی حذف وراثت الزامی است عنوان کرد: برای صدور گواهی حذف وراثت با توجه به حذف ماده 31 قانون نیازی به تسلیم اظهارنامه برای افرادی که از ابتدای سال جاری به بعد فوت می‌کنند نیست و دادگاه‌های می‌توانند برای این متوفیان بدون اخذ گواهی نسبت به صدور گواهی حذف وراثت اقدام نمایند.

 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نمونه فرم اظهارنامه مالیات و همچنین درخواست گواهی موضوع ماده 34 قانون توسط سازمان امور مالیاتی طراحی و به نحو متقضی در دسترس مودیان قرار می‌گیرد.

 

وی همچنین در خصوص موارد عدم شمول مالیات بر ارث که در ماده 24 مشخص شده است گفت: وجوه بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت بازخرید خدمت مرخصی اموالی که برای سازمان‌ها وموسسات ذکر شده در ماده 2 قانون مورد وقف نذر یا حذف واقع شده و همچنین اثاث البیت محل سکونت متوفی از جمله این موارد است.

 

تقوی نژاد افزود: وراث طبقه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود.

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص آخرین وضعیت تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیات بر ارث تصریح کرد: آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 26 در خصوص نحوه رسیدگی ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی مالیات بر ارث و همچنین ایین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون به تصویب هیات وزیران رسیده است.

 

گفتنی است تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات بر ارث از ابتدای امسال اجرایی و برای متوفیان قبل از سال 95 مقررات قبل از اصلاحیه جاری است و وراث متوفی تا پایان سال گذشته (94) کما فی السابق مکلفند اظهارنامه مالیاتی را ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی به اداره امور مالیاتی تسلیم و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را پرداخت نمایند این در حالی است که محاسبه مالیات مربوط نیز مطابق مقررات قبل از اصلاحیه قانون صورت می‌گیرد.