به گزارش افکارنیوز،

صندوق بین‌المللی پول دقایقی پیش گزارش چشم انداز اقتصادی جهان را منتشر کرد.

این نهاد بین‌المللی در این گزارش، رشد اقتصادی ایران را در سال 2016، نخستین سال اجرای توافق هسته‌ای 4 درصد برآورد کرد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش پیشین از رکود ایران در سال 2015 خبر داده بود در این گزارش نیز رشد اقتصادی کشور در سال 2015 را صفر اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران در سال 2015 برابر با 10.8 درصد بوده است که امسال وضعیت بیکاری بدتر می‌شود و این نرخ به 11.3 درصد خواهد رسید.

*کاهش تورم به 8.9 درصد در سال جاری

بر اساس برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران از 12 درصد در سال گذشته میلادی به 8.9 درصد کاهش می‌یابد.

همچنین تراز حساب جاری ایران نیز از 0.4 درصد تولید ناخالص ملی در سال گذشته به منفی 0.8 درصد تولید ناخالص ملی خواهد رسید.