بر اساس گزارش بانک مرکزی روند کاهشی نرخ تورم در سالجاری برای نخستین بار در شهریورماه متوقف شده است. به گزارش افکار به نقل از بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۱۳۸۸ معادل ۸.۹ درصد است، این درحالی است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیر و مردادماه امسال به ترتیب ۹.۱ و ۸.۸ درصد بوده است.

در عین حال، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۰.۴ درصد، در اردیبهشت ماه ۹.۹ و در خردادماه ۹.۴ گزارش شده است.
گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۸۳(۳۵۹ قلم کالا و خدمت) در شهریورماه ۱۳۸۹ نشان می دهد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور ماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل ۸/۰ درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۰/۱۰ درصد رشد داشته است.
گفتنی است ، روند کاهشی نرخ تورم در سالجاری برای نخستین بار در شهریورماه متوقف و این نرخ از ۸.۸ درصد به ۸.۹ درصد افزایش یافته است. برهمین اساس، پیش بینی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر نرخ تورم ۷ درصد در پایان شهریورماه - در صورت عدم اجرای هدفمندی یارانه ها تا مهرماه - نیز درست از آب درنیامده است.