به گزارش افکارنیوز،

 رئیس کل بانک مرکزی ایران با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و به پرسش های حاضران پاسخ داد.

ولی اله سیف در این جلسه تاکید کرد: مسئولیت زنده نگهداشتن برجام با طرف های غربی است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: ایران طی دو سال و نیم گذشته به اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته و  اقتصاد ایران یک اقتصاد مقاوم شده است.

وی با بیان اینکه تحریم ها و کاهش قیمت نفت در دولت روحانی تأثیر منفی بر اقتصاد ایران نگذاشت، خاطرنشان کرد:تحریم ها ایران را به پای میز مذاکره نکشاند و نشانه این موضوع، وضعیت مناسب ایران و ارتقاء شاخص های اقتصادی در سه سال گذشته با وجود تداوم تحریم ها بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم باعث نشد تا نظام بانکی ایران از توجه به مسائل و قوانین پولشویی غافل شود، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کرده است و بانک مرکزی نیز با صدور آیین نامه ها و بخشنامه های مختلف، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به این مهم توجه داده است ضمن آنکه بانک مرکزی نسبت به انتظام بخشی بانک ها اهتمام دارد و نظارت بیشتر و جدی تری را اعمال کرده است.