به گزارش افکارنیوز،

سد کرخه که در سالهای اخیر مخزنی تقریبا خالی از آب داشت با جاری شدن سیلابها در رودخانه کشکان، رودخانه سیمره و در نهایت رودخانه کرخه پُر از آب شد به طوری که اکنون در حدود 90 درصد مخزن 430 میلیون مترمکعبی این سد پُر شده است.

با پُرآب شدن مخزن سد کرخه، سه واحد نیروگاهی این سد که به مدت 5 سال به دلیلی خشکسالی ها و نرسیدن ذخایر آب پشت این سد به دهانه نیروگاه، تعطیل بود، دوباره در مدار بهره بردرای قرار گرفتند.

هم اکنون با رهاسازی آب از خروجی نیروگاه این سد، در سد کرخه حدود 400 مگاوات برق تولید می شود.