به گزارش افکارنیوز،

همشهری درباره دونرخی شدن بنزین گزارش داده است: محاسبات نشان می‌دهد با توجه به قیمت بنزین فوب خلیج فارس، قیمت بنزین آزاد کمتر از 1400 تومان نخواهد بود. بر این اساس، دولت موظف است برای اجرایی شدن مصوبه نمایندگان برخی اقدامات را انجام بدهد...

اگر بخواهیم حدود قیمتی بنزین را طبق مصوبه دیروز مجلس به‌دست آوریم با توجه به قیمت پایین بنزین به‌خاطر ارزانی نفت خام، به حداقل قیمت 1400تومان خواهیم رسید که البته این قیمت حداقلی و درعین‌حال تخمینی است. مجلس گفته است قیمت بنزین با توجه به قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جز2 تبصره ماده16 و بند ج ماده38 قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود، محاسبه و از مصرف‌کننده دریافت شود.

براساس جز 2 تبصره ماده16 قانون مالیات‌ها دولت موظف است از انواع بنزین و سوخت هواپیما 20درصد عوارض اخذ کند. در بند ج ماده38 همین قانون نیز عوارض 10درصدی بنزین و انواع سوخت هواپیما برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درنظر گرفته شده است.

به‌عبارتی 30درصد عوارض از هر لیتر بنزین اخذ خواهد شد. متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس طی 2هفته گذشته 35.5سنت بوده است که اگر هر دلار را به قیمت رسمی 3030تومان درنظر بگیریم، قیمت ریالی هر لیتر معادل 1076تومان خواهد شد و اگر 30درصد عوارض را هم اضافه کنیم به قیمت 1400 تومان خواهیم رسید که با احتساب هزینه‌های جانبی برآورد می‌شود قیمت واقعی بنزین بین 1500 تا 1600 تومان به ازای هر لیتر شود. البته این محاسبات دقیق نیست ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر قیمت جهانی نفت کم یا زیاد شود، به همان نسبت هم قیمت بنزین آزاد تغییر خواهد کرد.