به گزارش افکارنیوز،

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال 1395 از سوی مرکز آمار ایران ارائه شد.

شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در فروردین ماه سال 1395 عدد 223.8 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) 7.7 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (8.5) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه 1394 (11.3) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 261.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 259.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.2 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 9.5 درصد است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.3 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.3 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه 1394 (9.7) کاهش داشته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در فروردین ماه 1395 به رقم 211.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.7 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل، این گروه 11.4 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1394 (12.0) کاهش یافته است.