گروه اقتصادی-یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «افکارنیوز» اظهار داشت: سیاست‌زدگی اقتصاد یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه‌نیافتگی ایران است.

وی درباره اصلی‌ترین دلیل عدم توسعه‌یافتگی اقتصاد ایران افزود: در حال حاضر مجموعه اقتصاد با نگاه سیاسی متر می شود؛ نه نگاه اقتصادی. در واقع همه چیز سیاسی است و با شاخص‌های اقتصادی، سیاسی برخورد می‌شود.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: عالم سیاست هم عالم رقابت و چگونه خارج کردن رقیب از گردونه است؛ این‌که چطور رقیب را شکست بدهم، چطور رییس‌جمهور بشوم و تحقق اهدافی از این دست.

آل‌اسحاق ادامه داد: این در حالی است که اقتصاد، یعنی سود و زیان، تولید، درآمد ملی و رفاه مردم.

وی متذکر شد: جنس این دو مقوله با یکدیگر متفاوت است، بنابراین اگر بخواهیم با متر سیاسی، مسایل اقتصادی را حل کنیم، به همین وضعیت فعلی می‌رسیم.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در رابطه با رفع بخش مهمی از مشکلات اقتصادی در کشور می‌بایست تدابیری خاص و ویژه داشت و برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و مدیریت صحیح می‌تواند راه چاره عبور از وضعیت کنونی باشد.