به گزارش افکارنیوز،

 با آغاز به کار کابینه یازدهم جمهوری اسلامی ایران، دولتمردان فعالیت خود را در سال 92 در شرایطی آغاز کردند که در پایان آن سال، 64 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی محقق شد و میزان درآمدهای مالیاتی با بیش از 10 هزار میلیارد تومان افزایش به حدود 50 هزار میلیارد تومان رسید.

این رقم در سال 93 با افزایش مواجه بود به‌طوری که درآمدهای نفتی دولت یازدهم به حدود 63‌هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی به بیش از 70‌هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در سال 1394 اما درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد و به رقم 52 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و درآمدهای مالیاتی روی 70 هزار و 900 میلیارد تومان ثابت ماند. در مجموع درآمدهای پنج سال گذشته دولت که 2.5 سال آن متعلق به دولت دهم و 2.5 سالش متعلق به دولت یازدهم است ارقام نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای نفتی و مالیاتی در نیمه نخست پنج سال، حدود 233 هزار میلیارد تومان است و در نیمه دوم این پنج سال حدود 314 هزار میلیارد تومان است.

اگر میزان صادرات نفت را طی پنج سال اخیر به صورت ثابت در نظر بگیریم درآمدهای نفتی دولت یازدهم 15‌هزار و درآمدهای مالیاتی 66‌هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که دولت یازدهم معتقد است اداره کشور با نفت 30 دلاری سخت است و در فضاسازی که توسط رسانه‌های همراه انجام شد تلاش کرد تا بر نقاط ضعف خود سرپوش بزرگی بگذارد.

طی پنج سال گذشته قیمت نفت نوسان‌های بسیاری را دید، از نفت 115 دلاری به 30 دلاری و حالا حدود 40 دلار، فشار بسیاری را متوجه کشورهای صادرکننده نفت جهان کرد اما در ایران نه تنها درآمدهای ریالی دولت یازدهم کاهش نیافت بلکه افزایش نیز یافت.

نکته‌ای که در تحلیل‌ها همواره فراموش می‌شود قیمت دلار در بودجه است که براساس آن، دولت درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را با نرخ مصوب در قانون بودجه به ریال تبدیل کرده و به خزانه واریز می‌کند. اگر سال 92 را کنار گذاشته و به سال 93 و 94 بپردازیم مشاهده می‌کنیم که قیمت دلار به نسبت سال 90 و 91، بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. برای بررسی نقش قیمت دلار در درآمدهای نفتی دولت بهتر است نگاهی به قیمت نفت طی پنج سال اخیر داشته باشیم. قیمت نفت در 30 ماه پایانی دولت یازدهم میانگین 115 دلاری را تجربه کرد و در 30 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم، روی عدد 72 دلار ایستاد. این ارقام نشان می‌دهد با وجود کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی دولت یازدهم افزایش پیدا کرده و دولت دهم را جا گذاشته است.

درآمدهای نفتی دولت یازدهم در نخستین سال فعالیتش که خود لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد حدود 63 هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت سال 91 که آخرین سال اجرای قانون بودجه توسط دولت دهم است حدود 10 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. میانگین قیمت نفت در سال 93 معادل 82 دلار و در سال 91 حدود 104 دلار بود؛ با این وجود میزان درآمدهای دولت یازدهم به نسبت دولت دهم روند افزایشی را تجربه کرده است. موارد فوق نشان می‌دهد که با وجود کاهش قیمت نفت و فاصله میانگین قیمت‌های جهانی میان دو دولت، این دولت حسن روحانی بود که بیش از هر دولت دیگری از درآمدهای نفتی منتفع شده، اما امروز معتقد است که نفت 148دلاری برای دولت گذشته بوده و نفت 27‌دلاری برای دولت یازدهم! اینجاست که می‌توان «معجزه قیمت دلار» را در درآمدهای نفتی دولت یازدهم به تماشا نشست.