به گزارش افکارنیوز،

غلامحسین طاهری با اشاره به اینکه توجه سرمایه گذاران به بخش خصوصی بیشتر است افزود: دربخش خصوصی سودآوری و بهره وری بیشتر از بخش دولتی یا شبه دولتی است.

وی اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر درکشور ما توجه به بخش خصوصی کم شده و توجه لازم به این بخش نشده است.

این کارشناس اقتصادی  یادآور شد:  به دلیل اینکه در کشور ما به بخش خصوصی توجهی نمی شود این بخش مهجور مانده است و لازم است برای جذب سرمایه گذار خارجی در جهت بهبود این بخش گام برداریم.

***تعامل با بخش خصوصی راحت تر از بخش دولتی

در ادامه غلامحسین خورشیدی از کارشناسان اقتصادی گفت: دولت بصورت قوی و گسترده عمل می کند و بر روی بازار تاثیر بسیاری می گذارد و همین امر موجب کمرنگ شدن بخش خصوصی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است اظهار کرد: در بهترین شرایط حدود 20 تا 25 درصد از اقتصاد خصوصی  است این درحالیست که بیشتر تمایلات سرمایه گذاران خارجی به بخش خصوصی است. 

این کارشناس اقتصادی در پایان عنوان کرد: در اقتصاد امروز بحث قوانین و مقررات یکی از نکات مهم در اقتصاد به حساب می آید و گاهی اوقات قوانین دست و پاگیر ادارات دولتی موجب می شود که تعامل با بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی ترجیح داده شود.