به گزارش افکارنیوز،

روزنامه اعتماد از بی‌توجهی دولت به یارانه بخش تولید انتقاد کرده و نوشت: به سیاق هر سال سهم تولید از بودجه یارانه‌ها بحث‌های داغی را رقم زده است. قرار بود با اجرای هدفمندی یارانه‌ها تولید سهم 30درصدی از محل درآمد یارانه‌ها داشته باشد موضوعی که در فاصله سال‌های 89 تا 94 تنها بر روی کاغذ ماند و هر سال هم آب رفت تا آسیاب یارانه‌های نقدی پرآب باقی بماند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از لایحه بودجه سال جاری، در لایحه بودجه 95 دولت سهم یارانه بخش صنعت و تولید از محل هدفمندسازی یارانه‌ها را به صورت یکجا و با سهم یارانه‌های نقدی تعیین کرده است. دولت در مجموع 48 هزار میلیارد تومان را در راستای اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در لایحه بودجه 95 در نظر گرفته است که سهم تولید و صنعت نیز در این رقم مستتر است.  سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 1393، 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، در لایحه بودجه سال 94، این رقم پنج هزار میلیارد تومان کاهش یافت و حالا باید دید پس از تفکیک، تولید از کیک درآمد حاصل از یارانه‌های نقدی چه سهمی را خواهد برد.

حالا با بررسی وضعیت تحقق بودجه می‌توان چنین نتیجه گرفت که این سهم‌ها برای درج روی کاغذ است و غالبا امکان تخصیص آن فراهم نمی‌شود. جلیلی یکی از نمایندگان مجلس نیز در این‌باره می‌گوید: « طبق قانون 30 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید به‌طور مستقیم به بخش تولید اختصاص یابد که در برنامه بودجه 93 و 94 اختصاص یافت اما عملا این ارقام محقق نشد.»