سرویس اقتصادی افکار نیوز - حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی ،واگذاری سهام مدیریت آن توسط مردم موجبات افزایش تولیدات را به دنبال خواهد داشت گفت: این امر سبب افزایش کیفیت وکمیت محصولات و نیززمینه را برای حضور خودرو سازی در بازارهای بین المللی فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: در کشور باید خصوصی سازی به صورت واقعی به مردم واگذار گردد ومانع حضور شبه دولتی ها به این عرصه نگردد.
نماینده شهر قدس با بیان اینکه مدیریت شبه دلوتی ها بر امور هیچ تفاوتی با دولتی ها نخواهد داشت افزود: هدف از خصوصی سازی ارتقا سطح کیفیت و مدیرت توسط مردم و بخش خصوصی سازی است بنابراین نباید به شبه دولتی ها واگذار گردد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص تخلفاتی این بخش گفت: تخلفاتی که در خصوصی سازی خودرو سازی صورت میگیرد باید تحقیق و تفحص کامل توسط هیئت و سازمان های نظارتی انجام و محرز گردد.

گروسی در ادامه توضیح داد: خودرو سازی ایران آمادگی کامل برای خصوصی سازی دارد و باید هر تخلفی دراین بخش صورت میگیرد به طور کامل بررسی گردد، دولت باید وقت و سرمایه خود را بر توسعه راه های حمل نقل وشهری و ریلی از جمله مترو بگذارد وخودرو سازی را به مردم و بخش خصوصی واگذاری کند.

وی خاطر نشان کرد: خصوصی سازی در این بخش از سوی سبب ارتقائ مدیریت و کیفیت محصولات که در برخی موارد کاهش یافته است تضمین می نماید.