مهدی غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر عملیاتی نشدن خط ریفاینانس واردات فولاد گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که خط ریفاینانس برای ارایه به واردکنندگان آماده است.

به گزارش مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر در این رابطه واردکنندگان و متقاضیان دریافت تسهیلات که مراحل لازم را سپری کرده‌اند، شکایتی دارند باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده تا این وزارتخانه آن را به بانک مرکزی اعلام کند.

دولت برای تنظیم بازار فولاد از حدود دو ماه گذشته مصوبه‌ای را از نظر گذراند که بر مبنای آن، واردات ۶ میلیون تن فولاد به کشور با استفاده از خط ری‌فاینانس انجام شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اعتراض تولیدکنندگان فولاد مبنی بر کاهش تعرفه میلگرد، تصریح کرد: کشور همواره بخشی از نیاز میلگرد خود را از طریق واردات تامین می‌کند که متاسفانه امسال به علت بالا بودن تعرفه، در این بخش کاستی‌هایی وجود داشت.

به گفته غضنفری، کاهش تعرفه میلگرد به ۶ درصد برای ترغیب واردات میلگرد و تامین نیاز داخلی از سوی دولت صورت گرفته است، اما اگر تولیدکنندگان، تولیدات خود را به بازار وارد کرده و قیمت را کنترل کنند، تعرفه میلگرد بالا خواهد رفت و به حالت قبل بازخواهد گشت.

گفتههای وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی است که بخشخصوصی مدعی است، میتواند تولید میلگرد مورد نیاز کشور را انجام دهد و اگر دولت به جای اختصاص منابع به واردات، آن را به تولید تزریق کند، آنگاه ظرفیتهای خالی تولید میلگرد فعال شده و بدون نیاز به واردات و کاهش تعرفه، کمبود در تامین نیاز داخلی جبران خواهد شد.