به گزارش فارس، عباس معمارنژاد افزود: در پنج ماه امسال حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ فقره پرونده قاچاق به ارزش هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پرونده ۱۴ درصد و از نظر ارزش پروندههای کشف شده ۱۳ درصد کاهش دارد.
به گفته رئیس کل گمرک ایران، بیشترین پرونده‌های قاچاق تشکیل شده در گمرک از نظر ارزشی مربوط به قاچاق سوخت و روغن‌های معدنی با حدود ۱۵ درصد، انواع پارچه با ۱۴ درصد، البسه و پوشاک با حدود ۱۲ درصد و مواد غذایی با حدود ۵ درصد بوده است.
معمارنژاد در رابطه با مصوبات سه‌گانه دولت جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: یک مصوبه دقیقا در مورد ساماندهی مبادلات در مرزهای کشور و استان‌های شرقی و غربی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی است که در این مصوبه ۳۱ بازارچه غیرفعال از لیست بازارچه‌های مرزی حذف شده‌اند.
رئیس کل کل گمرک خاطرنشان کرد: در مجموع ۵۷ بازارچه مرزی وجود داشت، اما آن تعداد که حذف شدند، واقعا فعال نبودند و برای آنکه هیچ سوء استفادهای از نام آنها نشود، کلا از لیست بازارچهها حذف شدند، بنابراین در حال حاضر ۲۶ بازارچه فعال وجود دارد که به کارشان ادامه میدهند.