بانک جهانی اعلام کرد با کاهش نرخ رشد بالای قدرت های اقتصادی نوظهور، پیش بینی می شود رشد اقتصادی جهان در سال آینده کند شود.طرح از پاول کنستانتین منبع:political cartoons