به گزارش افکارنیوز،

 قیمت انواع خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است:

 

قیمت روز انواع خودروهای داخلی + جدول