به گزارش افکارنیوز،

ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در خصوص بنگاهداری بانکها گفت: از سال 1380 به بعد با شکل گیری بانکداری خصوصی، نظام بانکی دستخوش تغییر و تحولات شد.

 

وی افزود: مدیریت بخش دولتی با شناخت از حوزه ها و موضوعات و مناطق ریسک پذیر به عنوان یک رقیب بالقوه و جدی در نظام بانکی کشور است.

 

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار باید تعریف مشخصی از سهم و نقش بانکها داشته باشد و آنها را ملزم کند تا از فرصتهایشان در جهت تأمین مالی و تخصیص منابع به تمامی قسمت های اقتصادی کشور استفاده نمایند.

 

وی تصریح کرد: متأسفانه بانکها منابع بانکی را در اختیار شرکت های زیر مجموعه خود قرار می دهند تا با استفاده از رابطه های مستقیم و غیرمستقیم در حوزه های مختلف اقتصادی کشور وارد شوند که در اینصورت به عنوان یک رقیب جدی و مؤثر برای فعالان اقتصادی محسوب می شوند.

 

شاه ویسی در پایان تأکید کرد: انتظار داریم تا بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار بانکی از شرکت داری بانکها جلوگیری نماید و اقتصاد و تولید را از رکودی جدی نجات دهد.

 

خطر ورشکستگی در کمین بانکها

 

در ادامه مجید طاهری کارشناس اقتصادی درخصوص بنگاهداری بانکها گفت: اقتصاد کشور با مشکلات فراوانی مواجه شده است و این موضوع سبب شده تا بانکها برای تأمین منابع مالی خود به بنگاهداری روی آورند.

 

وی افزود: بانکها برای رسیدن به بهره وری بالاتر به فعالیت هایی مشغول شدند که این مسئله لطمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد آورده و موجب شکل گیری رانت و فساد شده است.

 

این کارشناس اقتصادی در ادامه ضمن تأکید بر شرایط رکودی بانکهای کشور گفت: باید برای رفع این مشکل، حوزه های سرمایه گذاری تعریف شود تا بتوانیم بانکها را به سوددهی بیشتر برسانیم و آنها را از خطر ورشکستگی که در کمین آنهاست نجات دهیم که این مسئله با برنامه ریزی صحیح امکان پذیر است. 

 

وی همچنین تصریح کرد: انتظار داریم تا با افزایش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها بنگاهداری بانکها محدود و قاعده مند شود تا منابع بانکی به قسمت های مختلف اقتصاد کشور تزریق شود.

 

طاهری در خصوص تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور تأکید کرد: در صورتی که بانکها بتوانند منابع مالی را مدیریت کنند تا به نحو صحیح در حوزه های سرمایه گذاری وارد شوند و دچار سفته بازی و دلالی نشوند کاهش نرخ سود بانکی مولد رونق اقتصادی خواهد شد.

 

وی در پایان با اشاره به موفق بودن بانک مرکزی در کنترل و مهار تورم گفت: مهمترین هدف و رسالت بانک مرکزی کنترل تورم است که این مسئله بدلیل هزینه های بسیار سنگینی که در بلندمدت بر اقتصاد دارد بیشترین لطمه را به تولید وارد می کند.