به گزارش افکارنیوز،

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز شنبه 1 خرداد اعلام کرد؛ که براین اساس 16نرخ ارز افزایش و 20ارز کاهش و 3 نرخ ارز ثابت ماند.

 

 

 

 

نرخ 16 ارز افزایش یافت
نرخ 16 ارز افزایش یافت