به گزارش افکارنیوز،

در مسابقه ملی تجربه های موفق که با همکاری شبکه بهینه کاوی ایران (Irbn.ir) برگزار گردید، بنگاه های اقتصادی با ارسال سه پروژه ارتقای عملکرد و  بهره وری به دبیرخانه، به رقابت پرداختند که شرکت سایپا با پروژه مدیریت رنگ 2 در بین 25 شرکت و 63 پروژه موفق به کسب لوح تقدیرو جزو ده شرکت برتر شد.

 

    شایان ذکراست اختتامیه هفتمین جشنواره ملی بهره وری دریکم خرداد ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

 

در این مراسم ، شرکت ها، بنگاهها و واحد های صنعتی و اقتصادی برتر کشور که بهترین بهره وری را در حوزه های مختلف تولیدی و اقتصادی داشته اند ، معرفی و لوح تقدیرجشنواره به آنها اهداء شد.