به گزارش افکارنیوز،

گوشى هاى همراه در افزایش راندمان شخصى افراد بسیار مؤثر بوده اند و دولت یازدهم با تعریف پروژه هاى متعدد در افزایش راندمان ادارى با استفاده از موبایل اقدام نموده است.

 

در سال اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل افزایش کارآیى أرکان ادارى کشور اهمیت فوق العاده اى دارد و از اینرو پروژه هاى دولت همراه در پیشبرد أهداف مذکور مؤثر خواهد بود، امروز در استان سمنان از پروژه ى "دسترسى مدیران و مقامات کشور به کارتابل ادارى در هر مکان و هرساعت از شبانه روز، رونمایى شد.

 

در آینده ى نزدیک پروژه هاى؛ استفاده از کد دستورى یکپارچه براى ارائه چندصد خدمت دولتى، مدیریت وظایف و جلسات، پیاده سازى سامانه هاى هوشمند مبتنى بر فناورىNFC، توسعه ى اپلیکیشن هاى موبایل، پایش سلامت و خودمراقبتى همراه، فرایند تصمیم گیرى و برنامه ریزى مکان محور، بهره گیرى از تکنیک هاى داده کاوى در داشبورد دولت، و غیره رونمایی خواهد شد.

 

اپراتورهاى موبایل با همراهى مرکزتوسعه ى دولت الکترونیک  و فناورى اطلاعات وزارت کشور اقدامات مؤثرى به ثمررسانده اند و در این زمینه شرکت رایتل پیشرو بوده است.

 

همزمان با رونمایى از پروژه ى دولت همراه در استان سمنان از دو پروژه ى دیگر با عناوین؛ توسعه ى زیرساخت شبکه ى دولت، ارسال مکاتبات أشخاص حقیقى و حقوقى به دستگاه هاى دولتى از طریق دفاتر پیشخوان نیز رونمایى شده است که نتیجه آنها افزایش کارآیى و راندمان دولت خواهد بود.