به گزارش افکارنیوز،

 قیمت فروش مغازه در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

قیمت فروش مغازه در مناطق مختلف تهران + جدول