روزنامه ایران برای یکی از گزارشهای صفحه رویی خود این تیتر را برگزیده است: این ۶ نفر بازار طلا را به تعطیلی کشانده اند.
یک عنصر معتمد بازار که نام او فاش نشده به ایران گفته است: «بستن بازار طلا با همکاری عده‌ای از عوامل اتحادیه طلا و جواهر تهران آغاز شد و سپس به وسیله گروه بازرسی اتحادیه به کل طلافروشان تهران سرایت کرد. ۶ دنفر از سران صنف طلا و جواهر، شبکه توزیع مویرگی در کشور به راه انداخته‌اند و متأسفانه با تحریک این شبکه، بسته شدن بازار تهران به سایر شهرستان‌های کشور نیز گسترش یافت».

این گزارش می‌افزاید: «تعدادی از عوامل متصل به کانون‌های شایعه‌پراکن و خارجی و به ظاهر صنفی تلاش زیادی جهت دلسردی مردم از روند مذاکره بین شورای معتمدین و اتحادیه کشوری و سازمان کردند و در تلاش مستمر جهت بسته نگه داشتن حرکت کردند». این معتمد اغلب هدایت کنندگان به اعتصاب بازار را افرادی از خود اتحادیه عنوان کرد و گفت: اینها خودفروخته هستند اما به فضل الهی بازار طلافروشان از روز شنبه فعالیت خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد.