افكار -تعطیلی بانک ملت شعبه سئول ، از درخواستهای اصلی آمریکا از دولت کرهجنوبی بود که بالاخره دولت سئول آن را به قیمت ضرر به منافع ملی و ۲۰۰۰ شرکت این کشور پذیرفت.

در حالیکه مقامات مختلف سئول در اظهار نظرهای مختلفی بر عدم تبعیت از سیاستهای آمریکا علیه ایران تاکید کرده اند، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که هیأت نظارت بر فعالیت‌های بانکی کره‌جنوبی اعلام کرد فعالیت شعبه بانک ملت در سئول را به حال تعلیق درآورده است.
هیأت خدمات مالی کره‌جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد: فعالیت‌های شعبه سئول بانک ملت ایران به دلیل نقض قانون تبدیل ارز، از ۱۱ اکتبر جاری تعلیق می‌شود.

تعطیلی بانک ملت شعبه سئول که عهده دار فعالیت‌های مالی ایران در منطقه شرق آسیاست، ‌ از درخواست‌های اصلی آمریکا از دولت کرده‌جنوبی بوده که تاکنون دولت سئول زیر بار آن نمی‌رفت. از این‌رو، ‌اتهام نقض قانون تبدیل ارز، ‌ صرفاً‌ بهانه‌ای برای تعلیق فعالیت این شعبه است.

خبرگزاری فرانسه در این‌باره می‌نویسد: بانک ملت یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران است و شعبه سئول آن تنها شعبه این بانک در خارج از خاورمیانه و اروپاست.

این خبرگزاری اضافه می‌کند: ۲ هزار شرکت کره‌ای دارای روابط بازرگانی با ایران، تحت تاثیر تعطیل شدن شعبه سئول بانک ملت قرار می‌گیرند و متضرر می شوند.

جالب اینکه با این حال چندی پیش مقامات بانک مرکزی کرهجنوبی از توافق با همتایان ایرانی خود برای افتتاح حساب ارزی مشترک برای تبادلات مالی میان دو کشور خبر داده بودند.