به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری رویترز از واشنگتن ، دارایی بانک مشترک المنافع شهر نورفولک واقع در ایالت ویرجینیا بالغ بر نهصد و هشتاد و پنج میلیون و یکصد هزار دلار براورد شده است و دارایی سیتی زن بانک در نوادا سیتی در شمال کالیفرنیا به دویست و هشتاد و هشت میلیون و هشتصد هزار دلار می رسد.

دارایی بیشتر بانک های آمریکایی که از ابتدای امسال تاکنون ورشکسته شده اند کمتر از یک میلیارد دلار بوده است.

ساوترن بانک و شرکت تراست از کارولینای شمالی برای خرید بانک مشترک المنافع در نورفولک به توافق رسیده اند و بیست و یکمین شعبه این بانک که تحت پوشش ساوترن بانک قرار دارد امروز شنبه بازگشایی خواهد شد.

داراییهای سیتی زن بانک نیز توسط بانک های دیگر آمریکایی خریداری خواهد شد.