محمد رویانیان در روزهایی هدیه ۵۰۰ هزار تومانی را به بازیکنان میلیونر فوتبال داد که فضای عمومی کشور به واسطه بروز یک مسئله فساد مالی به اعتمادسازی بیشتری نیاز داد. ضمن آنکه مشخص نیست آیا رویانیان حاضر است دلیل این کار خود را برای افکار عمومی و رسانهها شرح بدهد یا خیر...؟!
به گزارش خبرگزاری فارس، سردار محمد رویانیان، مدیرعامل جدید باشگاه پیروزی، در آغازین قدم خود در دیدار با بازیکنان و کادر فنی این تیم، به هر کدام از آنها یک کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی داد که می‌تواند برای تهیه بنزین نیز استفاده شود.

البته هدیه ابتدایی رویانیان برای بازیکنانی با درآمدهای چند ده و حتی چند صد میلیونی، چندان رقم دندان‌گیری نبوده و نیست اما بی‌اعتنایی به پول بیت‌المال و شاباش دادن‌های ندیده و نشناخته آنهم با استفاده از سمت‌ دیگرش که در ستاد مدیریت سوخت کشور دارد حتماً امری قبیح و مذموم است.

در واقع مدیرعامل جدید هنوز از راه نرسیده این پالس مثبت را به همه داد که سر کیسه شُل است و محمد رویانیان حتی در صورت باخت‌ و بدبازی کردن فوتبالیست‌ها، راه‌های خوبی را برای دلجویی و بازگرداندن روحیه آنها بلد است.

سکه‌ای که رویانیان به هوا انداخت البته روی دیگری هم داشت. و آن اینکه رابطه خوب مدیرعامل جدید باشگاه با دولت فعلا در قالب کارت‌های سوخت ۵۰۰ هزار تومانی برای فوتبالیست‌ها جلوه‌گر شد. و الباقی ماجرا چه باشد را خدا می‌داند…؟!

محمد رویانیان در روزهایی هدیه ۵۰۰ هزار تومانی را به بازیکنان میلیونر فوتبال داد که فضای عمومی کشور به واسطه بروز یک مسئله فساد مالی به اعتمادسازی بیشتری نیاز داد. ضمن آنکه مشخص نیست آیا رویانیان حاضر است دلیل این کار خود را برای افکار عمومی و رسانه‌ها شرح بدهد یا خیر…؟!

در واقع کسی از آقای مدیر تازه وارد انتظار آن را ندارد که به هر حال حتی به برخی رسوم غلط رایج در فوتبال امروز ما عمل نکند اما اقلاً انتظار این بود که رقم هدیه در سطحی نباشد که عده‌ای از محرومان و حتی مردم برای آن " آه " بکشند. و یا بدتر از آنکه رویانیان هدیه‌ای را به بازیکنان فوتبال بدهد که اولاً به هیچ وجه متعلق به شخص وی نیست و ثانیاً نشان عمل کردن بدون ضابطه در ستاد مدیریت سوخت است که چگونه به راحتی کارت‌های سوخت ۵۰۰ هزار تومانی را در اختیار مدیران دو شغله‌اش! می‌گذارد.

رویانیان کارت سوختی به پرسپولیسیها داد که باید گفت اگر بنزین ناپاک آن موتور پرسپولیس را نسوزاند، شانس آوردهاند