ده هزار فرانک معادل ۸۳ یورو که در سال ۱۹۸۵ منتشر شده است و در فرانسه پلونزی و کالدونیای جدید از آن استفاده می شود.۵۰ هزار دوبراس متعلق به جزایر سنت توماس اند پرینس در خلیج گینه۱۰۰ فرانکی سوئیسی۵ دلاری نیوزیلندی


هنگ کنگ۵۰۰۰ هزاری ایسلندی


۵۰۰ کرون ایسلندی