به گزارش افکار نیوز،در پي سوءاستفاده مالي چند هزار ميليارد توماني اخير كه چند بانك بزرگ كشور را درگير خود كرده است خبرنگار ايسنا مطلع شد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال بررسي و تصميمگيري به منظور تغيير مديرعامل دو بانك است.

هرچند از بانک‌هایی که احتمال تغییر در مدیریت آنها بررسی شده نامی برده نشده است، اما هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی در زمینه این اختلاس و سوءاستفاده مالی به شکل مستقیم و غیرمستقیم درگیر بوده‌اند. بانک صادرات که حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گشایش‌ اعتبار(LC) با نام آن باز شده و بانک ملی که بیش از هزار و دویست میلیارد تومان از این پول را پرداخت کرده است از جمله مهم‌ترین بانک‌های درگیر در این ماجرا هستند.

همچنين وزير اطلاعات نام بانك ملت را به دليل شبهه در پذيرهنويسي بانك آريا كه متعلق به گروه اختلاسكننده است در زمره بانكهاي درگير در ماجرا آورده است، هرچند كه مديريت اين بانك خود را از ماجرا مبرا ميداند. بانكهاي سپه و رفاه كارگران دو بانك دولتي ديگري هستند كه مبلغي از السيهاي صوري در آنها تنزيل شده است. نام سه بانك خصوصي هم در اين بين ديده ميشود.