صندوق بينالمللي پول در تازهترين گزارش خود اعلام كرد كه قطر با پيشي گرفتن از لوكزامبورگ به ثروتمندترين كشور جهان از نظر شاخص قدرت خريد تبديل شده است.

به گزارش ایسنا، براین اساس سرانه تولید ناخالص داخلی در قطر به ۸۱ هزار و ۴۶۶دلار رسیده است. این رقم تقریبا دو برابر سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا است. آمریکا با سرانه ۴۶ هزار و ۸۶۰ دلار در رده هفتم ثروتمندترین کشورهای جهان قرار گرفته است.

بریتانیا با سرانه ۳۵ هزار و ۵۹ دلار در این رده‌بندی بیست و یکم شد. فرانسه نیز با سرانه ۳۳ هزار و ۹۱۰ دلار رده بیست و سوم را به خود اختصاص داد.

ژاپن، كرهجنوبي و چين نيز به ترتيب با سرانههاي ۳۳ هزار و ۸۵۵، ۲۹ هزار و ۹۹۷ و هفت هزار و ۵۴۴ به ترتيب ۲۴، ۲۶ و ۹۴ام شدند.