به گزارش فارس بانک جهانی در گزارشی راجع به فعالیت های خود در ایران اذعان کرد تحریم های سازمان ملل علیه ایران فعالیت های انسان دوستانه و توسعه ای را در برنمی گیرد.
این در حالی است که سازمان مذکور از سال ۲۰۰۵ تاکنون پرداخت هیچ مبلغی در قالب پروژه های جدید به ایران را تصویب نکرده است.
در گزارش اختصاصی بانک جهانی که در صفحه ایران قرار داده شده آمده است: قطع نامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل اگرچه از دولت های عضو و سازمان های بین المللی خواسته است از تامین منابع مالی جدید برای ایران خودداری کنند فعالیت های بشردوستانه و توسعه ای توسط نهادهای مالی بین المللی را از این قاعده مستثنی کرده است.
این گزارش افزوده است: بانک جهانی اجرای پروژه هایی را که قبل از تحریم ها مصوب شده اند ادامه داده است اما از سال ۲۰۰۵ پرداخت هیچ مبلغی به عنوان وام برای ایران به تصویب نرسیده است.
بانک جهانی یک نهاد مالی بین المللی است که تحت سلطه آمریکا قرار دارد. به طور سنتی رئیس این بانک از سوی آمریکا انتخاب می شود. رابرت زولیک که در حال حاضر ریاست این نهاد را در دست دارد پیش تر در دولت بوش سمت معاون وزیر خارجه آمریکا را برعهده داشته است. به عقیده تحلیلگران، بانک جهانی در برخورد با ایران از قوانین تحریمی آمریکا علیه این کشور پیروی می کند.
بر اساس گزارش فارس مقامات اقتصادی ایران در نشست اخیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در واشنگتن برگزار شد از عملکرد سیاسی بانک جهانی در قبال ایران و خودداری از تامین مالی پروژه های بشردوستانه در این کشور به شدت انتقاد کردند.
بر اساس این گزارش بانک جهانی در حال حاضر یک پروژه در ایران در دست اجرا دارد که پروژه مدیریت جامع آب و خاک البرز نامیده می شود و ارزش آن بالغ بر ۱۲۰ میلیون دلار است. افزایش بهره وری در بخش کشاورزی از طریق اصلاح روش های آبیاری، کاهش فرسایش خاک و ته نشینی خاک در سد البرز، و حفاظت از محیط آبی پایین دستی رودخانه بابل از جمله اهداف این پروژه تعیین شده است.
پروژه مذکور تا ۳۱ اوت ۲۰۱۱ حدود ۳۶ درصد پیشرفت داشته است و قرار است تا اکتبر ۲۰۱۲ به طور کامل تکمیل شود.
بر اساس این گزارش علاوه بر پرداخت وام، ایران همچنین از خدمات تحلیلی و همکاری های فنی بانک جهانی در حوزه هایی مثل هزینه های عمومی، تحلیل فقر، تامین اجتماعی، محیط تجاری و اصلاح یارانه ها برخوردار شده است.
بانک جهانی افزوده است: طی دو سال گذشته هفت پروژه در ایران تکمیل شده است. ازجمله پروژه هایی که این بانک اخیرا در ایران به اجرا گذاشته عبارتند از: پروژه زلزله بم، پروژه عرضه و بهداشتی کردن آب اهواز و شیراز، پروژه عرضه و بهداشتی کردن آب شهرهای شمالی، پروژه اصلاح و ارتقاء شهر و پروژه اصلاح محیط تجاری.