به گزارش فارس، ارسلان فتحی پور نماینده مردم کلیبر و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی گفت: بررسیهای اولیه در رابطه با گشایش اعتبار داخلی در رابطه با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی انجام شده و ما در این رابطه ورود کردهایم.

وی در این باره با بیان اینکه موارد و زوایای دیگر این پرنده نیز در حال بررسی است، افزود: کمیسیون اقتصادی بررسی نوع واگذاری‌ها، دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موارد دیگری که به غیر از پرونده ۳ هزار میلیارد تومان بود را نیز آغاز کرده ‌است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نتایج بررسی‌ها را در اختیار عموم مردم قرار خواهیم داد، تأکید کرد: کمیسیون بررسی پرونده روند‌های مالی ۴۰ کارخانه و ۳۸ شرکت متعلق به اختلاس‌گران را آغاز کرده و در این رابطه استعلامات لازم را نیز انجام داده است.

فتحی‌پور ادامه داد: کمیسیون اقتصادی بدون سند در رابطه با اختلاس بزرگ سخن نخواهد گفت لذا پس از انجام بررسی‌های کامل، مواد کشف شده در مورد هر فردی که در هر مقامی باشد، اعلام خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی در رابطه با ۷۸ کارخانه و شرکت متعلق به اختلاسگران بررسیهای عمیقی را آغاز کرده اما این احتمال هم وجود دارد که مورد خاصی هم در رابطه با این کارخانهها و شرکتها کشف نشود.