به گزارش افکارنیوز،

قیمت انواع خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است:

قیمت انواع خودرو داخلی + جدول