محسن احتشام با اشاره به نزدیک شدن به فصل برداشت زعفران، اظهارداشت: در شرایط فعلی قیمتها در بازار ثبات ندارد و از ۲۰ روز پیش تاکنون زعفران با ۵۰۰ هزار تومان کاهش به هر کیلوگرم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش مهر، وی افزود: پیش بینی وضعیت موجود و نوسان قیمتها کار دشواری است، زیرا بازارهای جهانی هم متاثر از فصل برداشت با کاهش قیمت مواجه هستند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه سال گذشته ۱۵۰ تن زعفران تولید شد، گفت: پیش بینی می شود امسال تولید زعفران نسبت به سال قبل افزایش یابد؛ به همین دلیل قیمتها بیشتر از این هم کاهش می یابد.

احتشام تصریح کرد: رسیدگی کشاورزان به پیاز زعفران و شرایط مناسب آب و هوایی از عواملی هستند که امسال برداشت زعفران را افزایش می دهند.

وی در خصوص برنامه وزارت جهادکشاورزی برای تولید محصول ارگانیک گفت: ۹۹ درصد محصول زعفران ارگانیک است، زیرا مزارع اغلب خانوادگی و کوچک هستند و در کنار آنها هم مزارع از کود شیمیایی استفاده نمی کنند.

وی افزود: ماده سمی در کشت زعفران بکار نمی رود، بنابراین حجم زیادی از این محصول ارگانیک است. احتشام با بیان اینکه ۹۵ درصد زعفران دنیا درایران تولید می شود، بیان کرد: مدیریت نادرست صادرات این محصول باعثشده است که کشورهایی مانند اسپانیا این محصول را خریداری کنند و به نام خود بفروشند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران افزود: هم اکنون پیاز زعفران ایران در افغانستان کشت می شود که می توان با مدیریت مناسب شرایطی را ایجاد کرد تا آنها هم برای ایران محصول تولید کنند و این غفلت تبدیل به فرصت شود.

وی با اشاره به کاهش صادرات وزنی زعفران، اظهارداشت: افزایش قیمتها و کاهش مصرف در بازارهای جهانی از عواملی بودند که صادرات زعفران را درسال گذشته کاهش دادند.
زعفران ایران به دلیل غفلت متولیان این محصول چند سالی است که با مشکلات زیادی مواجه شده است. اخیرا هم وجود زعفرانهای تقلبی که از مخلوط گل خشت و کلاله ذرت با زعفران به دست می آید و با مواد مصنوعی رنگ می شود، به یکی از معضلات تولید کنندگان و مصرف کنندگان تبدیل شده است.