اسدالله اسدپور با بیان اینکه امروز دوشنبه صرافی های بانکی قیمت فروش دلار را نسبت به یکشنبه ۳ تومان کاهش داده اند، گفت: امروز صرافی های بانکی هر دلار را ۱۰۵۲ تومان به صرافی های مجاز می فروختند.

به گزارش مهر، مدیرعامل صرافی بانک ملی تصریح کرد: صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی نیز مجاز هستند که امروز هر دلار با قیمت ۱۰۵۵ تومان به مردم عرضه کنند.

وی در خصوص تصمیماتی که برای روزهای آتی در مورد نرخ دلار اتخاذ خواهد شد، اظهارداشت: بانک مرکزی تصمیم گیری نرخ دلار برای روزهای آینده را به ما اعلام خواهد کرد و قیمت گذاری با ما نیست.

اسدپور در خصوص صفهایی که در مقابل صرافی بانکها تشکیل می شود، گفت: این ازدحام جمعیت و صف نیست، بلکه در مقاطعی از زمان به دلیل اینکه افراد بیشتری مراجعه می کنند و ما نیز از پذیرش تمام این افراد در داخل صرافی معذوریم، مجبور هستیم که آنها را در پشت درهای صرافی نگهداریم.

وی ادامه داد: در مقاطعی از زمان تعداد افرادی که برای خرید دلار مراجعه می کنند، کمتر است، با توجه به محدودیت مکانی افراد به نوبت وارد صرافی می شوند.