به گزارش مهر،مجید نامجو با بیان اینکه وزارت نیرو مصمم است تا بدهی های خود به شبکه بانکی و پیمانکاران صنعت آب و برق را تسویه کند، گفت: این وزارتخانه تلاش دارد تا با استفاده از ظرفیتهای مطلوب قانون بودجه سال جاری، بخش اعظمی از بدهی های خود به سیستم بانکی و پیمانکاران را پرداخت کند.

وزیر نیرو افزود: در این راستا، با استفاده از ظرفیتهای قانونی بند ۳ قانون بودجه سال جاری، حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های معوق وزارت نیرو به نظام بانکی، به زودی تسویه می‌شود.

وی تصریح کرد: این مصوبه برای تسویه بدهی های وزارت نیرو از سوی دولت ابلاغ شده است. نامجو گفت: از این مبلغ، ۱۱ هزار میلیارد ریال به بانک صادرات، ۱۴ هزار میلیارد ریال به بانک تجارت، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک ملت و ۱۷۰۰ میلیارد ریال به بانک رفاه کارگران پرداخت می‌شود.
به گزارش مهر، در اجرای جزء " ص " بند ۳ قانون بودجه بانکهایی که حداقل پنجاه درصد از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است مکلفند میزان وجوه اداره شده به تفکیک مبالغ دریافتی - پرداختی و مانده وجوه و تسهیلات پرداخت از محل حساب ذخیره ارزی و جداول باز پرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور ارسال کنند.

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز با تعیین میزان قطعی طلب و بدهی دولت به هر بانک، زمینه را برای تسویه بدهی و مطالبات فراهم میکند.