به گزارش مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و سید شمس الدین حسینی پس از بازگشت از اجلاس واشنگتن صبح امروز برای حضور در جلسه هیئت دولت عازم پاستور شدند.

این در حالی است که در پی تصمیم کمیته منتخب دولت متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اطلاعات، سید محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، محمود ضرابیه مدیرعامل بانک سامان و فرزاد احمدی عضو هیئت مدیره بانک ملی از سمتهای خود برکنار شدند.

امروز در جلسه هیئت دولت در مورد اختلاس بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی کشور بحثو بررسی خواهد شد و دو عضو کابینه گزارش خود را در این زمینه ارائه خواهند کرد.

در عین حال اخبار رسیده حاکی است که فعلا مقاومتهایی در برخی از مدیران برکنار شده دولتی مشاهده می شود. روز گذشته نیز محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران استعفای خود را به وزیر اقتصاد ارائه کرد که مورد پذیرش وزیر اقتصاد قرار گرفت.