به گزارش فارس، این روزها در رسانههای خبری و اخبار پخش شده از صدا و سیما گزارشهایی در مورد انعکاس اشتباه برخی از قبضهای صادر شده از ادارات مختلف منعکس شده است و این در حالی است که بیشتر این مبالغ به میزان یک میلیون تا هشت میلیون درج شده، اما در یک اتفاق نادر قبض گازی به مبلغ ۶۴۶ میلیون و ۱۵۴هزار ریال برای یک پیرمرد و پیرزن که در شهر داران از توابع فریدن زندگی میکنند، صادر شد.
عروج علی رستمی صاحب این قبض که دارای خانه‌ای متوسط در این شهر است نسبت به این مبلغ درج شده معترض بوده و با مراجعه به اداره گاز این شهرستان خواستار برگرداندن کنترل گاز خود به این اداره شده است.
این قبض از تاریخ ۲۹ فروردین سال جاری تا تاریخ ۷شهریور برای او صادر شده است.
خبرنگار فارس در حال پیگیری این مسئله از مسئولان مربوطه است.