به گزارش فارس ، مهدی فتاحی براساس تصمیم هیات مدیره بانک صادرات از این پس بعنوان رئیس هیات مدیره این بانک فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
براساس این گزارش، سید محمد جهرمی طبق تصمیم اعضا هیات مدیره بانک صادرات از سمت مدیریت عاملی این بانک برکنار شد.
مهدی فتاحی عضو هیات مدیره و معاون اعتباری بانک صادرات بوده است.

جلسه هیأت مدیره بانک صادرات برای تعیین تکلیف وضعیت مدیر عامل فعلی و جدید این بانک عصر دیروز در ساختمان وزارت اقتصاد برگزار شد.
به گزارش فارس، به دنبال رسوایی اخیر اختلاس بزرگ اقتصادی در بانک صادرات عصر دیروز یک مقام وزارت اقتصاد از برکناری جهرمی مدیرعامل این بانک خبر داده بود.