به گزارش افکارنیوز،در حالی که محمد جهرمی با انتشار بیانیهای دفاع از عدم استعفاء و عذرخواهی خود، مدعی شده بود که خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی به کانادا گریخته است، حسین دشتی ـ سخنگوی بانک ملی ایران ـ به ایسنا گفت: هماکنون آقای خاوری در یک ماموریت مجاز در خارج از کشور به سر میبرد.

او با بیان این‌که استعفای مدیر عامل بانک ملی ایران پذیرفته شده است، گفت: طبق برنامه ایشان پنج‌شنبه هفته جاری به تهران باز خواهند گشت.

وی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون بانک چگونه اداره می‌شود، گفت: با وجود اعضای هیئت مدیره توانمند، امور بانک روال عادی خود را طی می‌کند.

دشتی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه سرپرست یا مدیر عامل بانک ملی ایران به زودی از طرف وزیر اقتصاد معرفی شود، گفت: اتفاق اخیر در بانک ملی ایران و استعفای مدیر عامل هیچ تغییری در خدماترسانی بانک ایجاد نکرده و مشتریان بانک با روال سابق میتوانند از خدمات بانک استفاده کنند.