به گزارش افکارنیوز،

قیمت انواع خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است:

 

قیمت انواع خودروهای داخلی + جدول